SÜRÜCÜ SEVİYE BELİRLEME TESTİ (1 SAAT)

SÜRÜCÜ SEVİYE BELİRLEME TESTİ (Trafik ortamında 1 saat);


Genellikle firmaların personel işe alım sürecinde talep ettikleri, trafik ortamında uygulamalı olarak yapılan,

katılımcının, sürücülükle ilgili bilgi ve beceri durumunu ortaya koyan bir seviye belirleme testidir.

Bu test;

  • Trafik ortamında araç kullanan sürücülerin kullandıkları veya kullanacakları araçla olan ilişkilerini, 
  • Trafik içerisindeki davranışlarını,
  • Trafik kurallarına uygun araç kullanıp kullanmadıklarını,
  • Trafiği paylaşan diğer paydaşlarla olan ilişkilerini,
  • Araç kullanma ile ilgili tecrübelerini vb.

25 kriter ve 100 puan üzerinden denetleyerek ortaya çıkartan uygulamalı bir testtir. 


EĞİTİM HAKKINDA BİLGİ AL